industries Service Archives - Institute of Field roBOtics (FIBO)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • English
    • Thai

Browsing: industries Service

industries Service

“หุ่นยนต์ตรวจสอบภายในท่อ” อีกหนึ่งความภาคภูมิใจของ FIBO บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ให้สัมภาษณ์ผ่านนิตยสาร OIL&GAS TODAY…
industries Service

“หุ่นยนต์ตรวจคุณภาพท่อ (Tube) โดยการวัดเส้นผ่าศูนย์กลางภายในท่อ” บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) มอบหมายให้ สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม  (FIBO)…
industries Service

“เครื่องตรวจสอบคุณภาพและคัดแยกชิ้นงานแบบอัตโนมัติ” บริษัท อินโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มอบหมายให้ สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (FIBO)…
industries Service

“ระบบสายการผลิตระบบจัดเรียงอาหารกระป๋อง” บริษัท ยูนิคอร์ด จำกัด (มหาชน) ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมกรรมอาหารกระป๋อง มอบหมายให้ สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (FIBO) ดำเนินงานออกแบบและพัฒนาสายการผลิตระบบจัดเรียงอาหารกระป๋อง…
industries Service

“เรือสำรวจระยะไกล และระบบสร้างภาพสามมิติตามแนวคลอง” สถาบันสารสนเทศทรัพยาการน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) (สสนก.) มอบหมายให้ สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (FIBO) ดำเนินการวิจัยและพัฒนาเรือสำรวจอัตโนมัติขึ้น โดยเรือสำรวจที่พัฒนาขึ้นนี้เป็นเรือที่สามารถควบคุมได้โดยผ่านเครือข่ายไร้สายจากระยะไกลที่พ้นจากระยะสายตา…
industries Service

ดำเนินการให้กับ  :  กรมการทหารช่าง ค่ายภาณุรังษี ปัจจุบันการสำรวจและตรวจสอบพื้นที่ที่มีความเสี่ยงในการตรวจเจอทุ่นระเบิดคงดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ด้วยภารกิจในการตรวจสอบพื้นที่จำนวนมาก ทำให้ต้องใช้เวลาในการตรวจสอบมาก และเสี่ยงต่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ดังนั้นทางสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม จึงได้เสนอวิธีการสำรวจพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการตรวจเจอทุ่นระเบิด…
industries Service

ดำเนินการให้กับ  :  บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน ฝ่ายวิจัยธรณีวิทยาและวิศวกรรมปิโตรเลียม สถาบันเทคโนโลยีและวิจัย ปตท. บริษัท…