Student Activities Archives - Institute of Field roBOtics (FIBO)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • English
    • Thai

Browsing: Student Activities

Student Activities

ร่วมส่งกำลังใจให้ทีมหุ่นยนต์ฮิวมานอยด์สัญชาติไทย "TeamKMUTT" จากสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (ฟีโบ้) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี คว้าชัยในการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับนานาชาติ WorldRobocup2019, Humanoid League ระหว่างวันที่…
Student Activities

ขอแสดงความยินดี นักศึกษาสาขาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ระดับปริญญาตรี สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (ฟีโบ้) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี คว้า 2 รางวัล การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย…
Student Activities

ผลงานการวินิจฉัยวัณโรคจากฟิล์มเอกซเรย์อัตโนมัติ โดยใช้ Machine Learning จากทีม IDEA Lab พัฒนาโดยนายปฐมพงศ์ สินธุ์งาม นายธีรวร…
Student Activities

ขอแสดงความยินดี ทีม Unicorn Tech โดยนักศึกษาสาขาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ชั้นปีที่ 1 ฟีโบ้ มจธ. คว้ารางวัลรองชนะเลิศ…
Student Activities

สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ระดับปริญญาเอก จำนวน 3 คน…
Student Activities

อาจารย์และนักศึกษาสาขาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (ฟีโบ้) ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 ในนามทีม COCONUT GARDEN CARE…
Student Activities

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2560 นักศึกษาสาขาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ฟีโบ้ ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ…
Student Activities

ผลงานใหม่ทีม BotTherapist คว้ารางวัลที่ 3 ในโครงการประกวด ITCi Award "นวัตกรรมสำหรับบ้านผู้สูงวัย" โดยเมื่อวันที่ 15…