กิจกรรมถวายเทียนพรรษาและถวายสังฆทาน - Institute of Field roBOtics (FIBO)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • English
    • Thai

กิจกรรมถวายเทียนพรรษาและถวายสังฆทาน

กิจกรรมถวายเทียนพรรษาและถวายสังฆทาน

วันที่ 10 กรกฎาคม 2557 ณ วัดพุทธบูชา กรุงเทพมหานคร

candle