ฟีโบ้จัดกิจกรรมทำบุญเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา - Institute of Field roBOtics (FIBO)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • English
    • Thai

ฟีโบ้จัดกิจกรรมทำบุญเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

news-2015-40-01

29 กรกฎาคม 2558 – สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (ฟีโบ้) มจธ. จัดกิจกรรมทำบุญเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา โดยบุคลากรและนักศึกษาของสถาบันฯ ร่วมถวายเทียนและชุดสังฆทาน ณ วัดพุทธบูชา กรุงเทพฯ กิจกรรมถวายเทียนและสังฆทานเป็นกิจกรรมที่สถาบันจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม อีกทั้งเป็นการสร้างกุศลและความมีสิริมงคลแก่บุคลากรและนักศึกษาของสถาบันฯ ด้วย