กิจกรรมถวายเทียนพรรษา และ ถวายสังฆทาน - Institute of Field roBOtics (FIBO)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • ไทย
    • อังกฤษ

กิจกรรมถวายเทียนพรรษา และ ถวายสังฆทาน

กิจกรรมถวายเทียนพรรษา และ ถวายสังฆทาน

วันที่ 18 กรกฎาคม 2556 ณ วัดพุทธบูชา เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร

2013.07.18 BuddhistLentCandleOffering