ฟีโบ้จัดกิจกรรมรักษ์ภาษาไทยร่วมแต่งกลอนวันแม่ - Institute of Field roBOtics (FIBO)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • ไทย
    • อังกฤษ

ฟีโบ้จัดกิจกรรมรักษ์ภาษาไทยร่วมแต่งกลอนวันแม่

กิจกรรมรักษ์ภาษาไทย : แต่งกลอนวันแม่

วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2556

ณ ห้องประชุม สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม มจธ.

2013.08.08 MothersDay