ฟีโบ้ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง มจธ. - Institute of Field roBOtics (FIBO)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • ไทย
    • อังกฤษ

ฟีโบ้ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง มจธ.

news-2014-06-01

6 พฤศจิกายน 2557 – องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) จัดงานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2557 ขึ้น โดยมี รศ.ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน อธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมด้วยรองอธิการบดี ซึ่งการจัดงานประเพณีลอยกระทงของ มจธ.เป็นกิจกรรมที่จัดเป็นประจำตามความเหมาะสมของสถานการณ์ เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงานของไทยให้ยั่งยืน

ในปีนี้ นักศึกษาสาขาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (ฟีโบ้) ได้ร่วมขบวนแห่นางนพมาศ พร้อมส่งตัวแทนเข้าร่วมประกวดนางนพมาศด้วย

ขอบคุณภาพข่าวจาก Bangmod News