“ระบบสายการผลิตระบบจัดเรียงอาหารกระป๋อง” - Institute of Field roBOtics (FIBO)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • ไทย
    • อังกฤษ

“ระบบสายการผลิตระบบจัดเรียงอาหารกระป๋อง”

“ระบบสายการผลิตระบบจัดเรียงอาหารกระป๋อง”

บริษัท ยูนิคอร์ด จำกัด (มหาชน) ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมกรรมอาหารกระป๋อง มอบหมายให้ สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (FIBO) ดำเนินงานออกแบบและพัฒนาสายการผลิตระบบจัดเรียงอาหารกระป๋อง ซึ่งในการออกแบบระบบสายการผลิตอัตโนมัติครั้งนี้ มีแนวคิดในการนำกลไกในการลำเลียงและจัดเรียงกระป๋องมาทำงานร่วมกับหุ่นยนต์แขนกลขนาดใหญ่ เพื่อให้รูปแบบการทำงานในแต่ละกระบวนการของสายการผลิตมีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงสุด

อ่านเพิ่มเติม

Categories: งานบริการอุตสาหกรรม