“หุ่นยนต์สำรวจภายในท่อ (In-pipe Inspection Robot)” - Institute of Field roBOtics (FIBO)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • ไทย
    • อังกฤษ

“หุ่นยนต์สำรวจภายในท่อ (In-pipe Inspection Robot)”

“หุ่นยนต์สำรวจภายในท่อ (In-pipe Inspection Robot)”

บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) มอบหมายให้ สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม  (FIBO) ทำการศึกษาและพัฒนาหุ่นยนต์สำรวจภายในท่อ (In-Pipe Inspection Robot) ขึ้น  โดยหุ่นยนต์สำรวจภายในท่อที่พัฒนาขึ้นนี้ เป็นต้นแบบที่ถูกจัดสร้างขึ้นภายใต้วัตถุประสงค์ของการนำหุ่นยนต์เข้ามาใช้ในการปฏิบัติงานตรวจสอบพื้นผิวภายในท่อของระบบขนส่ง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ของระบบขนส่งทางท่อลำเลียง ซึ่งประสิทธิภาพการทำงานของหุ่นยนต์จะช่วยให้การตรวจสอบมีความแม่นยำ รวมทั้งช่วยลดความเสี่ยงและความยากลำบากในการใช้แรงงานคนในการปฏิบัติงาน

อ่านเพิ่มเติม

Categories: ข่าวและกิจกรรม,งานบริการอุตสาหกรรม