ติดต่อเรา - Institute of Field roBOtics (FIBO)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • ไทย
    • อังกฤษ

ติดต่อเรา

ติดต่อเรา

ศูนย์เทคโนโลยีขั้นสูงในกระบวนการผลิต

สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ

กรุงเทพฯ 10140

โทรศัพท์: 02-470-9713

โทรสาร: 02-470-9703

สถานที่ตั้ง: อาคารสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี