Testimonials - Institute of Field roBOtics (FIBO)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • ไทย
    • อังกฤษ

Testimonials

FIBO สำหรับผมมันเป็นครอบครัวที่ใหญ่โตครอบครัวหนึ่ง ผมเข้ามาโดยที่ไม่ได้คาดหวังมากมาย แค่อยากรู้ อยากสัมผัส แต่สิ่งที่ผมได้รับมันมากมายจริงๆครับ ความใส่ใจ จากอาจารย์ทุกคน จากพี่ๆ ความคาดหวังว่าเราจะทำได้อย่างที่อาจารย์อยากให้เป็น ตอนแรกมันกดดันนะครับ มันมีแง่มุมที่ว่า “เราจะทำได้ยังไง มันไม่ง่ายนะ” แต่พอลองทำ มันก็ไม่ได้มีอะไรที่ยากเกินไป ไม่ว่าจะวิชาไหน ขอแค่พยายาม ผมก็เชื่อว่าไม่ใช่แค่ผม แต่เพื่อน และน้องๆทุกคนย่อมทำได้ดีเหมือนกัน อยู่ที่เราจะมุ่งมั่นกับมัน ให้เวลากับมันแค่ไหน ก็จะได้ผลลัพธ์ออกมาแค่นั้น อยู่ที่นี่ต้อง active ตลอดเวลา ต้องอยากแสวงหาความรู้ ผมไม่เคยเป็นคนแบบนั้นมาก่อน แต่พอมาอยู่ที่นี่ ผมซึมซับ อยากรู้อยากเห็นไปหมด ผมรู้สึกว่าที่นี่เหมือนบ้าน หลังหนึ่ง มีทุกอย่างที่ผมต้องการ ไม่ว่าจะเพื่อน ความรู้ อาจารย์ คนที่ใส่ใจ ขอแค่ผมพยายาม มันไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้ สำหรับที่นี่ ผมรู้สึกอย่างนั้นครับ

วรวีร์ จันลองรัตน์

นักศึกษา ป.ตรี รุ่นที่ 1

ตั้งแต่มีโอกาสได้มาเรียน FIBO รูปแบบการเรียนของที่นี่ เน้นกระบวนการเรียนรู้แบบ Module และ Project Based Learning จะได้เรียนรู้และได้นำความรู้มาปฏิบัติจริงในทุกๆเทอม ทำให้ผมเองรู้สึกว่าการเรียนที่นี่ นอกจากจะได้ความรู้ตามเนื้อหาหลักสูตร และการทำโปรเจ็คในท้ายเทอมนั้นเป็นการยืนยันสิ่งที่ได้เรียนรู้ทั้งหมด ว่านำไปใช้จริงอย่างไร สามารถประยุกต์ต่อยอดจนออกมาเป็นชิ้นงานได้อย่างไร อีกทั้งยังสร้างประสบการณ์ โจทย์ส่วนใหญ่ที่นี่ค่อนข้างปลายเปิด เปิดช่องทางในการสร้างจินตนาการ สร้างความคิดสร้างสรรค์ประกอบกับตอบโจทย์ความต้องการแต่ละงานนั้นๆ ผมรู้สึกว่าการเรียนที่นี่ยังช่วยกระบวนการเรียนรู้ให้สามารถต่อยอดองค์ความรู้ได้ สามารถค้นคว้าได้ ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับงานด้านเทคโนโลยีครับ

ธนัท โชคสัจจะวาที

นักศึกษา ป.ตรี รุ่นที่ 1

ความรู้สึกที่มีต่อฟีโบ้ เป็นความแปลกใหม่ของชีวิต เจอคนหลากหลายแบบ เจองานหลากหลายแบบ ทำให้เราต้องปรับตัวอยู่ตลอด มันเป็นความท้าทายอย่างหนึ่งที่ทำให้ทุกวันที่อยู่ในฟีโบ้ไม่น่าเบื่อเลย เจอเรื่องใหม่ๆทุกวัน ตอนแรกก็คิดว่ามันเป็นปัญหาชีวิต แต่พอปรับตัวได้ มันคือความสนุกที่จะแก้ปัญหา และการพัฒนาศักยภาพของตัวเองอย่างก้าวกระโดดไปพร้อมๆกัน ตั้งแต่เข้ามาก็ข้ามผ่านขีดจำกัดของตนเองหลายครั้ง บางอย่างที่คิดว่าทำไม่ได้ แต่พอทำจริงๆก็ทำได้ มันทำให้เราคิดว่า ถ้าเราตั้งใจจะไม่มีอะไรที่เราทำไม่ได้ ตั้งแต่เข้ามาก็รู้สึกว่าตัวเองเปลี่ยนไปมาก ทั้งทัศนคติ ทั้งด้านวิชาความรู้ มีทัศนคติที่ดีต่อตัวเองมากขึ้น กล้าที่จะคิดมากขึ้น ไม่คิดว่าอะไรจะเป็นไปไม่ได้ เพราะว่า สิ่งที่มีอยู่ตอนนี้เมื่อก่อนก็เป็นแค่ความคิดที่เป็นไปไม่ได้ เพราะฉะนั้น สิ่งที่เราคิดตอนนี้อาจจะเกิดขึ้นจริงในอนาคตก็เป็นได้ค่ะ

พีรยา พงศ์ปัญญาพร

นักศึกษา ป.ตรี รุ่นที่ 1

ในตอนแรกเราตัดสินใจเข้าฟีโบ้เพราะคิดว่าเป็นคณะใหม่ ถึงจะดูยากแต่ดูมีอะไรน่าสนใจเยอะ จนกระทั่งหลังจากที่ศึกษามาถึงปัจจุบัน ทำให้รู้เลยว่าตัดสินใจไม่ผิดจริงๆที่เลือกคณะนี้ ฟีโบ้เป็นคณะที่นอกจากจะสอนให้เรารู้จักคิดเป็นระบบ รู้จักสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆความรู้ที่เรียนมาแล้ว ยังมีกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เพื่อนๆพี่ๆและอาจารย์ในคณะ สนิทสนมรักกันเหมือนครอบครัวเดียวมากขึ้น ทำให้เกิดความประทับใจอยู่ตลอดเลยค่ะ มีคำพูดหนึ่งของฟีโบ้ได้กล่าวไว้ว่า หุ่นยนต์ไม่สามรถสร้างได้ด้วยตัวคนเดียวได้เพราะฉะนั้นการทำงานเป็นทีมและการอยู่ร่วมกันจึงเป็นสิ่งสำคัญ การเรียนรู้คนในกลุ่มว่าแต่ละคนมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไร ทำให้งานของเราสำเร็จไปได้ด้วยดีค่ะ

เพ็ญพิชชา หวังลาวัลย์

นักศึกษา ป.ตรี รุ่นที่ 2