งานวิจัย - Institute of Field roBOtics (FIBO)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • ไทย
    • อังกฤษ

งานวิจัย

นวัตกรรมแห่งอนาคตสร้างได้จากมือเรา สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (FIBO)

ห้องวิจัย สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (FIBO)

Bio-Inspired & Educational Robotics Lab (BEaR Lab)

Computer Integrated Engineering and Music Technology

Human Computer Interface Lab (HCI Lab)

Innovation and Advanced Manufacturing Excellent Center (I AM Excellent Center)

Micro Robotics Lab

Simulation Eye Acoustics Lab (SEA Lab)

THAVIDA Lab

Signal Analysis and Medical Devices for Human Movement Lab (SAMeD Lab)

Unmanned-Vehicles and Autonomous Robots for EXploration Laboratory (UVAX)

Idea Lab

Featured Research

หุ่นยนต์ประชาสัมพันธ์นะโม

หุ่นยนต์ประชาสัมพันธ์โอม

หุ่นยนต์ประชาสัมพันธ์บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร

หุ่นยนต์ประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์

หุ่นยนต์เล่นเกม OXพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์

หุ่นยนต์ฮิวมานอยด์พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์

หุ่นยนต์กู้ภัยพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์

หุ่นยนต์ฮิวมานอยด์เดินสองขาส้มจุก

หุ่นยนต์ฮิวมานอยด์ขนาดเล็ก

หุ่นยนต์กู้ชีวิตในซากอาคารถล่ม

โครงการติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมการเปิด-ปิดบานระบายน้ำ

โครงการออกแบบและสร้างอากาศยานไร้นักบินขนาดเล็ก

โครงการพัฒนาระบบควบคุมเรือสำรวจระยะไกล

หุ่นยนต์ชู๊ตลูกบาสพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์

การจัดทำคาร์บอนฟุตพรินต์มุ่งไปสู่เมืองลดคาร์บอน

การศึกษาการเคลื่อนที่หุ่นยนต์งู

ระบบติดต่อผู้ใช้งานแบบเน้นการสัมผัส

Remotely Operated Underwater Vehicle

รถอัจฉริยะแบบไร้คนขับ

การศึกษาการเคลื่อนที่หุ่นยนต์งู

โครงการขาเทียมสำหรับคนพิการแบบปรับอัตราการหน่วงได้

โต๊ะหุ่นยนต์ฟื้นฟูการเคลื่อนไหวแขน