งานวิจัยเด่น - Institute of Field roBOtics (FIBO)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • ไทย
    • อังกฤษ

งานวิจัยเด่น

Featured Research

หุ่นยนต์ประชาสัมพันธ์นะโม

หุ่นยนต์ประชาสัมพันธ์โอม

หุ่นยนต์ประชาสัมพันธ์บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร

หุ่นยนต์ประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์

หุ่นยนต์เล่นเกม OXพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์

หุ่นยนต์ฮิวมานอยด์พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์

หุ่นยนต์กู้ภัยพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์

หุ่นยนต์ฮิวมานอยด์เดินสองขาส้มจุก

หุ่นยนต์ฮิวมานอยด์ขนาดเล็ก

หุ่นยนต์กู้ชีวิตในซากอาคารถล่ม

โครงการติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมการเปิด-ปิดบานระบายน้ำ

โครงการออกแบบและสร้างอากาศยานไร้นักบินขนาดเล็ก

โครงการพัฒนาระบบควบคุมเรือสำรวจระยะไกล

หุ่นยนต์ชู๊ตลูกบาสพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์

การจัดทำคาร์บอนฟุตพรินต์มุ่งไปสู่เมืองลดคาร์บอน

การศึกษาการเคลื่อนที่หุ่นยนต์งู

ระบบติดต่อผู้ใช้งานแบบเน้นการสัมผัส

Remotely Operated Underwater Vehicle

รถอัจฉริยะแบบไร้คนขับ

การศึกษาการเคลื่อนที่หุ่นยนต์งู

โครงการขาเทียมสำหรับคนพิการแบบปรับอัตราการหน่วงได้

โต๊ะหุ่นยนต์ฟื้นฟูการเคลื่อนไหวแขน