ห้องวิจัย FIBO - Institute of Field roBOtics (FIBO)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • ไทย
    • อังกฤษ

ห้องวิจัย FIBO

ห้องวิจัย สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (FIBO)

Bio-Inspired & Educational Robotics Lab (BEaR Lab)

Computer Integrated Engineering and Music Technology

Human Computer Interface Lab (HCI Lab)

Innovation and Advanced Manufacturing Excellent Center (I AM Excellent Center)

Micro Robotics Lab

Simulation Eye Acoustics Lab (SEA Lab)

THAVIDA Lab

Signal Analysis and Medical Devices for Human Movement Lab (SAMeD Lab)

Unmanned-Vehicles and Autonomous Robots for EXploration Laboratory (UVAX)

Idea Lab