วิศวกร - Institute of Field roBOtics (FIBO)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • ไทย
    • อังกฤษ

วิศวกร

วิศวกร | Engineer

01-นายทศพร บุญแท้

นายทศพร บุญแท้

Mr.Thodsaporn Bunthae
ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมเครื่องกล
Mechanical Engineering Manager

02-นายบุญเลิศ มณีฉาย

นายบุญเลิศ มณีฉาย

Mr.Boonlert Maneechai
วิศวกรอาวุโส
Senior Engineer

03-นายธนา วิชิโต

นายธนา วิชิโต

Mr.Tana Wichito
วิศวกรอาวุโส
Senior Engineer

04-นายอาทิตย์ จุลคณานุศาสตร์

นายอาทิตย์ จุลคณานุศาสตร์

Mr.Arthit Julkananusart
วิศวกรอาวุโส
Senior Engineer

05-นายเอกลักษณ์ ศุภมณี

นายเอกลักษณ์ ศุภมณี

Mr.Akekalak Supamanee
วิศวกร
Engineer

06-นายศุภกร ชั้นเจริญศรี

นายศุภกร ชั้นเจริญศรี

Mr.Suphakon Chancharoensri
วิศวกร
Engineer

07-นายธีรภัทร เขษมเวสารัชวุฒิ

นายธีรภัทร เขษมเวสารัชวุฒิ

Mr. Teerapat Kasemvesaruchawut
วิศวกร
Engineer

08-นายสิทธิชัย เพราะสวน

นายสิทธิชัย เพราะสวน

Mr.Sitthichai Prosuan
วิศวกร
Engineer

นที

นายนที จิระจงเจริญ

Mr.Natee Jirajongjaroen
วิศวกร
Engineer

11-นายธานี ธาดาวุธ

นายธานี ธาดาวุธ

Mr.Tanee Thatawut
นายช่างเทคนิค
Technician

01

นางสาวเกวลี รัตนสกุลทอง

Ms.Kelwalee Rattanasakulthong
วิศวกร
Engineer

04

นางสาวชนิษฐา นันท์กสาบสันต์

Ms.Chanittha Nankasabsan
วิศวกร
Engineer

ภัทรภร ปัญญา

นางสาวภัทรภร ปัญญา

Ms.Pattaraporn Punya
วิศวกร
Engineer

ศุภกร เบญจวิกรัย

นายศุภกร เบญจวิกรัย

Mr.Supakorn Benjawikai
วิศวกร
Engineer