วิศวกร - Institute of Field roBOtics (FIBO)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • ไทย
    • อังกฤษ

วิศวกร

วิศวกร | Engineer

01-นายทศพร บุญแท้

นายทศพร บุญแท้

Mr.Thodsaporn Bunthae
ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมเครื่องกล
Mechanical Engineering Manager

02-นายบุญเลิศ มณีฉาย

นายบุญเลิศ มณีฉาย

Mr.Boonlert Maneechai
วิศวกรอาวุโส
Senior Engineer

03-นายธนา วิชิโต

นายธนา วิชิโต

Mr.Tana Wichito
วิศวกรอาวุโส
Senior Engineer

04-นายอาทิตย์ จุลคณานุศาสตร์

นายอาทิตย์ จุลคณานุศาสตร์

Mr.Arthit Julkananusart
วิศวกรอาวุโส
Senior Engineer

05-นายเอกลักษณ์ ศุภมณี

นายเอกลักษณ์ ศุภมณี

Mr.Akekalak Supamanee
วิศวกร
Engineer

06-นายศุภกร ชั้นเจริญศรี

นายศุภกร ชั้นเจริญศรี

Mr.Suphakon Chancharoensri
วิศวกร
Engineer

07-นายธีรภัทร เขษมเวสารัชวุฒิ

นายธีรภัทร เขษมเวสารัชวุฒิ

Mr. Teerapat Kasemvesaruchawut
วิศวกร
Engineer

08-นายสิทธิชัย เพราะสวน

นายสิทธิชัย เพราะสวน

Mr.Sitthichai Prosuan
วิศวกร
Engineer

10-นายณัฐฤทธิ์ คลาดโรค

นายณัฐฤทธิ์ คลาดโรค

Mr.Nattarit Kladrok
วิศวกร
Engineer

นที

นายนที จิระจงเจริญ

Mr.Natee Jirajongjaroen
วิศวกร
Engineer

11-นายธานี ธาดาวุธ

นายธานี ธาดาวุธ

Mr.Tanee Thatawut
นายช่างเทคนิค
Technician