อาจารย์พิเศษ - Institute of Field roBOtics (FIBO)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • ไทย
    • อังกฤษ

อาจารย์พิเศษ

อาจารย์พิเศษ | Adjunct Lecturer

01-ผศ.ดร.ถวิดา มณีวรรณ์

ผศ.ดร.ถวิดา มณีวรรณ์

Asst. Prof. Dr.Thavida Maneewarn
อาจารย์พิเศษ
Adjunct Lecturer
02-นายธนัชชา-ชูพจน์เจริญ

นายธนัชชา ชูพจน์เจริญ

Mr.Thanacha Choopojcharoen
อาจารย์พิเศษ
Adjunct Lecturer

03-ดร.ณรงค์ศักดิ์-ถิรสุนทรากุล

ดร.ณรงค์ศักดิ์ ถิรสุนทรากุล

Mr.Narongsak Tirasuntarakul
อาจารย์พิเศษ
Adjunct Lecturer