คณาจารย์และนักวิจัย - Institute of Field roBOtics (FIBO)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • ไทย
    • อังกฤษ

คณาจารย์และนักวิจัย

คณาจารย์และนักวิจัย | Lecturer and Researcher

01-ดร.อาบทิพย์ ธีรวงศ์กิจ

ดร.อาบทิพย์ ธีรวงศ์กิจ

Dr.Arbtip Dheeravongkit
อาจารย์
Lecturer

03-ผศ. ดร.เอกชัย เป็งวัง

ผศ. ดร.เอกชัย เป็งวัง

Asst.Prof.Dr.Eakkachai Pengwang
อาจารย์
Lecturer

04-ดร.วราสิณี ฉายแสงมงคล

ดร.วราสิณี ฉายแสงมงคล

Dr.Warasinee Chaisangmongkon
อาจารย์
Lecturer

05-ดร.บุญฑริกา เกษมสันติธรรม

ดร.บุญฑริกา เกษมสันติธรรม

Dr.Boontariga Kasemsontitum
อาจารย์
Lecturer

03

ดร.ไพสิฐ ขันอาสา

Dr.Paisit Khanarsa
อาจารย์
Lecturer

06-นายวรวิทย์ พันธุ์ปัญญาเทพ

นายวรวิทย์ พันธุ์ปัญญาเทพ

Mr.Worawit Panpanytep
นักวิจัย
Researcher

07-นายบัณฑูร-ศรีสุวรรณ

นายบัณฑูร ศรีสุวรรณ

Mr.Bantoon Srisuwan
นักวิจัย
Researcher
06

นางสาวพูนสิริ ใจลังการ์

Ms.Poonsiri Jailungka
นักวิจัย
Researcher