“หุ่นยนต์ตรวจคุณภาพท่อ (Tube) โดยการวัดเส้นผ่าศูนย์กลางภายในท่อ” - Institute of Field roBOtics (FIBO)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • ไทย
    • อังกฤษ

“หุ่นยนต์ตรวจคุณภาพท่อ (Tube) โดยการวัดเส้นผ่าศูนย์กลางภายในท่อ”

“หุ่นยนต์ตรวจคุณภาพท่อ (Tube) โดยการวัดเส้นผ่าศูนย์กลางภายในท่อ”

บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) มอบหมายให้ สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม  (FIBO) ทำการพัฒนาหุ่นยนต์สำหรับใช้ในการตรวจคุณภาพท่อโดยการวัดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อ (Reformer Tubes Inspection Tool used for Creep Damage Inspection) โดยระบบดังกล่าวจะสามารถช่วยให้ได้ข้อมูลเพื่อทำการวิเคราะห์สภาพการใช้งานของท่อ เพื่อช่วยในการตัดสินใจในกระบวนการบำรุงรักษา ซึ่งจะเป็นการลดอัตราการสูญเสียต้นทุนในการเปลี่ยนอุปกรณ์ (Tube) ก่อนเวลาอันสมควร อีกทั้งในการตรวจสอบที่มีคุณภาพจะช่วยลดความผิดพลาดในกระบวนการผลิตได้ดี

อ่านเพิ่มเติม

Categories: งานบริการอุตสาหกรรม