นายวรวิทย์ พันธุ์ปัญญาเทพ | Mr.Worawit Panpanytep - Institute of Field roBOtics (FIBO)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • ไทย
  • อังกฤษ

นายวรวิทย์ พันธุ์ปัญญาเทพ | Mr.Worawit Panpanytep

06-นายวรวิทย์ พันธุ์ปัญญาเทพ

Education

 • ปริญญาตรี (เกียรตินิยมอันดับสอง) สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์, Rensselaer Polytechnic Institute, NY, USA 2544
 • ปริญญาโท สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์, University of Southern California, CA, USA, 2546

งานวิจัยที่สนใจ

Computer Vision

ประสบการณ์การทำงาน

 • นักวิจัย Institute of Field Robotics , King Mongkut’s University of Technology Thonburi , Thailand (2548 – present)
 • นักวิจัย Algorithmic Robotics Lab, Rensselaer Polytechnic Institute , NY , USA (2543-2544)

รางวัลที่ได้รับ

 • ทุนการศึกษาจากกระทรวงวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย เมษายน 2539 – เมษายน 2548
 • International Award for Excellency Rensselaer Polytechnic Institute , NY , USA พฤษภาคม 2541 – พฤษภาคม 2544
 • Rensselaer Polytechnic Institute Dean’s list Rensselaer Polytechnic Institute , NY , USA ธันวาคม 2540 – พฤษภาคม 2544

งานอดิเรก / กิจกรรม / สิ่งที่สนใจ

 • บาสเกตบอล , วอลเลย์บอล , สกี , เทนนิส และ ว่ายน้ำ

การติดต่อ

 • E-mail : worawitp@fibo.kmutt.ac.th

Categories: ประวัติบุคลากร