นายวุฒิชัย วิศาลคุณา | Mr.Wuttichai Visarnkuna - Institute of Field roBOtics (FIBO)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • ไทย
  • อังกฤษ

นายวุฒิชัย วิศาลคุณา | Mr.Wuttichai Visarnkuna

05-นายวุฒิชัย วิศาลคุณา

Education

วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, พ.ศ. 2543

วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี , พ.ศ. 2546

Work Experience

 • – ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยี, สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม2009

  -ที่ปรึกษาด้านการนำเทคโนโลยีมาปรับปรุงการผลิตและการดำเนินงาน  โครงการ MDICP รุ่นที่ 11 โดยให้คำปรึกษาแก่

  • บริษัท คราวน์ เซรามิค จำกัด
  • บริษัท เกษมชัยฟาร์ม จำกัด
  • บริษัท แม่พิมพ์ จำกัด
  • บริษัท ดาสโก้ จำกัด
  • บริษัท นัฐพงษ์เซลล์แอนด์เซอร์วิส จำกัด
  • บริษัท ดาสโก้ จำกัด

  -ที่ปรึกษาด้านระบบการผลิตแบบ Lean และการนำเทคโนโลยีมาปรับปรุงการผลิตและการดำเนินงาน  โดยให้คำปรึกษาแก่

  • บริษัท อิตัลไทย มารีน จำกัด

  -วิทยากร, หัวข้อ “การบริหารจัดการเทคโนโลยีและระบบข้อมูลสารสนเทศ”, แผนงานฝึกอบรมเพื่อต่อยอดความรู้การดำเนินธุรกิจ, โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อยกระดับความสามารถการแข่งขัน รุ่น 11 (Manufacturing Development to Improve Competitiveness Program: MDICP)

  -นักวิจัยและพัฒนา, โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดวางฮาร์ดดิสก์ของเครื่องทดสอบการทำงานของ ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ (HDD Automation Tester), บริษัท Western Digital (Thailand) Ltd, co. (กำลังดำเนินงาน)

Research Expertise

Intelligent Robot, Natural Language Processing, Image Processing and Machine Vision, Robotics, Gesture Recognition, Speech Recognition

Training Courses

 •  “Lean Practitioner for SMEs”, ภายใต้โครงการพัฒนา Service Provider (Shindan), กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมกับ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย – ญี่ปุ่น), 2551
 • “วินิจฉัยสถานประกอบการ (Shindan)”,  สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย – ญี่ปุ่น), 2550
 • “โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ (NEC)”, มหาวิทยาลัยหอการค้า, 2549
 • LabView Training, LabView Thailand, 2548
 • “ยุทธวิธีการบริหารข้อมูล “e” เพื่อให้โครงการ e-business & e-Government สัมฤทธิ์ผลในภาคปฏิบัติ, Thailand Internet and E-Commerce Development Center (TIEDC), 2548
 • UNIX® Essentials Featuring the Solaris[tm] 9 and Solaris[tm] 10 Operating Environment, 2548

ผลงาน

ทุนวิจัย

– “ระบบจดจำภาษามือโดยใช้ Hidden Markov Models”
จาก Contract: National Research Council of Thailand (NRCT), Royal Thai Government
จำนวน : 1,748,684 บาท
ระยะเวลา: ตุลาคม 1, 2002 ? กันยายน 30, 2003
– ทุนเพชรพระจอมเกล้า, 2005

ผลงานวิจัย

Visarnkuna, W. and Muansuwan, N., “Navigation Consultation System by Processing Gesture and Spoken Dialogue Inputs”, The 6th Symposium on Natural Language Processing (SNLP2005), December 13-15, Chiang Rai, Thailand, p. 285, 2005.

Visarnkuna, W. and Facundes, N., “Multimodal Map Task System”, The 1st International Conference on Digital Media and Learning (ICDML2006), March 13-14, Shangri-la Hotel, Bangkok, Thailand, pp. 77-82, 2006.

Siam Charoenseang and Wuttichai Visarnkuna, ?Isolated Thai Sign Language Recognition System using Hidden Markov Models?, Proceedings of the 25th National Electrical Engineering Conference (EECON-25), Hadyai, Thailand, November 21-22, 2002 (in Thai).

Siam Charoenseang and Wuttichai Visarnkuna, ?Hand Gesture Recoginition for a Security Robot?, Proceedings of the 16th National Mechanical Engineering Conference (NMEC-16), Phuket, Thailand, pp. 318-323, October, 14-16, 2002 (in Thai).

Awards

 • รางวัลเทคนิคยอดเยี่ยม, การแข่งขันหุ่นยนต์ Robocup Thailand Championship 2545
 • รางวัลชมเชย, สาขาเพื่อคนพิการ, การแข่งขันซอฟต์แวร์แห่งชาติ ครั้งที่ 5 (NSC 2546)

สาขาที่เชี่ยวชาญ

 • เทคโนโลยีการผลิตและการจัดการ
 • ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์
 • เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • Lean Production
 • วิศวกรรมเครื่องกล
 • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • Machine Vision และ Image Processing
 • Speech Recognition/Understanding

งานอดิเรก / กิจกรรม / สิ่งที่สนใจ

 • กีฬา : บาสเก็ตบอลและดำน้ำ
 • งานอดิเรก : ถ่ายรูปธรรมชาติและดูภาพยนต์
 • สิ่งที่สนใจ : เทคโนโลยีสารสนเทศ,การบริหารจัดการโครงการ,วิศวกรรมเครื่องกล,การพัฒนาซอฟต์แวร์

การติดต่อ

 • E-mail : boywuttichai@fibo.kmutt.ac.th

Categories: ประวัติบุคลากร