ดร.ปราการเกียรติ ยังคง | Dr.Prakarnkiat Youngkong - Institute of Field roBOtics (FIBO)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • ไทย
  • อังกฤษ

ดร.ปราการเกียรติ ยังคง | Dr.Prakarnkiat Youngkong

08-ดร.ปราการเกียรติ ยังคง

Education

 • ปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2551
 • ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ , University of California Los Angeles , CA , USA , 2546
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ , Rensselaer Polytechnic Institute , NY , USA , 2543

Research Expertise

 • Bioinformatics, BioTechnology, BioMedical Engineering, Cybernatics, Intelligent control

Work Experience

 • นักวิจัย Institute of Field Robotics , King Mongkut’s University of Technology Thonburi , Thailand (2546 – ปัจจุบัน )
 • นักวิจัย Center of Automation Technology, Rensselaer Polytechnic Institute , NY , USA (2544)
 • นักวิจัย Robotic Center, Rensselaer Polytechnic Institute , NY , USA (2543)

Awards

 • ทุนการศึกษาจากกระทรวงวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย เมษายน 2539 – พฤศจิกายน 2546
 • International Award for Excellency Rensselaer Polytechnic Institute , NY , USA พฤษภาคม 2541 – พฤษภาคม 2001
 • Rensselaer Polytechnic Institute Dean’s list Rensselaer Polytechnic Institute , NY , USA ธันวาคม 1997 – พฤษภาคม 2001
 • นักเรียนดีเด่นประจำปี 2536 และ 2539 กระทรวงศึกษาธิการ, กรุงเทพฯ, ประเทศไทย

Publications

 • Assawamakin, A., Chaiyaratana, N., Limwongse, C., Sinsomros, S., Yenchitsomanus, P. and Youngkong, P., “Variable-Length Haplotype Construction for Gene-Gene Interaction Studies”, IEEE Engineering in Medicine and Biology, 2008

งานอดิเรก / กิจกรรม / สิ่งที่สนใจ

 • พายเรือ
 • แบดมินตัน
 • บาสเกตบอล
 • วอลเลย์บอล
 • เจ็ตสกี
 • สควอร์ต
 • ว่ายน้ำ

การติดต่อ

 • E-mail : youngkong@fibo.kmutt.ac.th

Categories: ประวัติบุคลากร