นักศึกษาฟีโบ้คว้า 2 รางวัล การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย - Institute of Field roBOtics (FIBO)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • ไทย
    • อังกฤษ

นักศึกษาฟีโบ้คว้า 2 รางวัล การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย

ขอแสดงความยินดี นักศึกษาสาขาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ระดับปริญญาตรี สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (ฟีโบ้) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี คว้า 2 รางวัล การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21 (NSC 2019)

รางวัลที่ 1 หมวดโปรแกรมเพื่อสุขภาพ การแพทย์ คนพิการ และผู้สูงอายุ ประเภทนิสิต นักศึกษา

โครงการ ระบบหุ่นยนต์เพื่อช่วยเหลือและส่งเสริมในกิจกรรมบำบัดของเด็กออทิสติค โดย นางสาวเพ็ญพิชชา หวังลาวัลย์ นายนัศรุน หะยียามา และนายฉัตริน รอดพ้น โดยมี ดร.บุญเสริม แก้วกำเหนิดพงษ์ เป็นที่ปรึกษาโครงการ และ

รางวัลชมเชย หมวดโปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ ประเภทนิสิต นักศึกษา

โครงการ การพัฒนาระบบฝึกสอนใช้งานหุ่นยนต์ด้วยระบบความเป็นจริงผสม โดย นางสาววรัชญา วีระนนท์ชัย นางสาวพีร สัตย์เพริศพราย และนางสาวสิริกร สุวรรณมาลี โดยมี รศ. ดร.สยาม เจริญเสียง เป็นที่ปรึกษาโครงการ

การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21 (The Twenty-First National Software Contest: NSC 2019) รอบชิงชนะเลิศ จัดภายในงานมหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18 ระหว่างวันที่ 13 – 15 มีนาคม 2562 ณ ไอส์แลนด์ฮอลล์ ชั้น 3 ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ ถนนรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร

Categories: กิจกรรมนักศึกษา,ข่าวและกิจกรรม