หน้าแรก - Institute of Field roBOtics (FIBO)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • ไทย
  • อังกฤษ

กิจกรรมด้านอื่น ๆ

กิจกรรมนักศึกษา

กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

ปฏิทินกิจกรรม

 • 03
  Wed.03.Mar

  ประชุมแนะนำการเขียนประเมินงาน (วิศวกร+เจ้าหน้าที่)

  16:00 -17:00
  03-03-2021

  ไม่มีรายละเอียดเพิ่มเติม

 • 12
  Fri.12.Mar

  FIBO ORG Meeting [Faculty's Load]

  10:00 -12:00
  12-03-2021

  ไม่มีรายละเอียดเพิ่มเติม

 • 25
  Thu.25.Mar

  FIBO Virtual Openhouse

  All day
  25-03-2021-28-03-2021

  ไม่มีรายละเอียดเพิ่มเติม

 • 26
  Fri.26.Mar

  FIBO Virtual Openhouse

  All day
  26-03-2021-28-03-2021

  ไม่มีรายละเอียดเพิ่มเติม

 • 27
  Sat.27.Mar

  FIBO Virtual Openhouse

  All day
  27-03-2021-28-03-2021

  ไม่มีรายละเอียดเพิ่มเติม

«
»
 • 03
  Wed.03.Mar

  ประชุมแนะนำการเขียนประเมินงาน (วิศวกร+เจ้าหน้าที่)

  16:00 -17:00
  03-03-2021

  ไม่มีรายละเอียดเพิ่มเติม

 • 12
  Fri.12.Mar

  FIBO ORG Meeting [Faculty's Load]

  10:00 -12:00
  12-03-2021

  ไม่มีรายละเอียดเพิ่มเติม

 • 25
  Thu.25.Mar

  FIBO Virtual Openhouse

  All day
  25-03-2021-28-03-2021

  ไม่มีรายละเอียดเพิ่มเติม

 • 26
  Fri.26.Mar

  FIBO Virtual Openhouse

  All day
  26-03-2021-28-03-2021

  ไม่มีรายละเอียดเพิ่มเติม

 • 27
  Sat.27.Mar

  FIBO Virtual Openhouse

  All day
  27-03-2021-28-03-2021

  ไม่มีรายละเอียดเพิ่มเติม

งานด้านอื่น ๆ

บทความของ ดร. ชิต เหล่าวัฒนา

สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม​ ​มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า​ ​ธนบุรี​ได้​รับการติดต่อ​ให้​ประมวล…

รวมผลงาน

ผลงานด้านการบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศกับหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ

ดำเนินการให้กับ : สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม …
Read More

ดำเนินการให้กับ : สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและกา…
Read More

ดำเนินการให้กับ : สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ด้วยภารกิจซึ่งทาง สคร. ต้องทำการเชื่อมโยงระบบเ…
Read More

ดำเนินการให้กับ :  สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)…
Read More

ผลงานด้านการพัฒนาประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต

ดำเนินการให้กับ : สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรณ์น้ำและ…
Read More

ผลงานด้านยุทธศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีเชิงนโยบาย

ผู้ดำเนินการ : รศ.ดร. ชิต เหล่าวัฒนา รศ.ดร. สยาม เจริญเสียง ผศ.ดร. พูลศักดิ์ โกษียาภรณ์ ดร. อาบทิพย์…
Read More

ผู้ดำเนินการ : อาจารย์ภายในมหาวิทยาลัยและที่ปรึกษาภายนอกมหาวิทยาลัย ดำเนินการให้กับ : กรมส่งเสริมอุต…
Read More

ผู้ดำเนินการ : ดร.ปราการเกียรติ ยังคง     นายทศพร บุญแท้     นายบัณฑูร ศรีสุวรรณ         นายสาธิต วณ…
Read More

ผลงานด้านหุ่นยนค์ภาคสนาม

ดำเนินการให้กับ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีความต้องการสำรวจละอ…
Read More