ฟีโบ้เปิดรับนักศึกษาใหม่หลักสูตรปริญญาโท-เอก ทางด้านวิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ - Institute of Field roBOtics (FIBO)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • ไทย

ฟีโบ้เปิดรับนักศึกษาใหม่หลักสูตรปริญญาโท-เอก ทางด้านวิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ

 หลักสูตรปริญญาโท-เอก ทางด้านวิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
#ฟีโบ้ #เปิดรับนักศึกษาใหม่
✅ เรียนรู้ไปกับสถาบันที่ได้รับการยอมรับในระดับโลก
✅ การเรียนรู้แบบ Hands-on เน้นลงมือปฏิบัติจริง
✅ เรียนดี ผลงานดี มีทุนสนับสนุน พร้อมโอกาสร่วมงานกับบริษัทชั้นนำ
✅ จบวิศวฯ วิทยาฯ ครุฯ อุตฯ สมัครได้

🚩 สมัครผ่านเว็บไซต์ admission.kmutt.ac.th ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565
🔸 เลือกรหัสโครงการรับสมัคร 20016512008 โครงการคัดเลือกตรง ระดับปริญญาโท 1/2565 (รอบที่ 2) หรือ
🔸 เลือกรหัสโครงการรับสมัคร 20026512024 โครงการคัดเลือกตรง ระดับปริญญาเอก 1/2565 (รอบที่ 2)
🚩 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ผ่านเว็บไซต์ admission.kmutt.ac.th วันที่ 4 กรกฎาคม 2565
🚩 สอบสัมภาษณ์ออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Discord หรือ Zoom วันที่ 8 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 น.
🚩 ประกาศผลการสอบ ผ่านเว็บไซต์ admission.kmutt.ac.th วันที่ 13 กรกฎาคม 2565
🚩 เปิดภาคเรียน 8 สิงหาคม 2565

👉 ศึกษาวิธีการเข้าสู่ระบบรับสมัครออนไลน์ ได้ ที่นี่

 

 

 

 

Categories: กิจกรรมฝ่ายการศึกษา,ข่าวและกิจกรรม