Institute of Field roBOtics (FIBO) - Institute of Field roBOtics (FIBO)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • English
    • Thai

Other Activities

Student Activities

ร่วมส่งกำลังใจให้ทีมหุ่นยนต์ฮิวมานอยด์สัญชาติไทย "TeamKMUTT" จากสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (ฟีโบ้) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี คว้าชัยในการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับนานาชาติ WorldRobocup2019, Humanoid League ระหว่างวันที่…
Read More

Art and Culture Conservation

Activities Calendar

Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
April
April
April
April
April
April
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
June
June
June
June
June
«
»
  • No Events

Others

Research Proceedings

ชื่อผลงาน หุ่นยนต์ประชาสัมพันธ์โอม Receptionist  Robot OHM ชื่อผู้วิจัย นายบุญเลิศ มณีฉาย ดร.ถวิดามณีวรรณ์ และศูนย์การศึกษาในเมือง(CODE)…

Post from Dr.Jiit

สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม​ ​มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า​ ​ธนบุรี​ได้​รับการติดต่อ​ให้​ประมวลข้อมูล​ความ​รู้​เกี่ยว​กับ​เทคโนโลยีหุ่นยนต์​ ​เพื่อ​ให้​เด็กไทย​ได้​มี​แหล่งข้อมูลสำ​หรับการ​ค้น​คว้า​เบื้องต้น​ ​กระผม​จึง​ขอ​ให้​ทีมนักวิจัยหลักของสถาบันฯ​ ​ร่วม​กัน​ทำ​งานชิ้นสำ​คัญนี้ครับ​ ​โดย​ได้​แยกแยะหัวตามข้อดังต่อไปนี้​ (1) ​ส่วน​ประกอบของหุ่นยนต์​:​ดร​. ​สาทิสส์​…

Collection

IT Autobot Renovation

ดำเนินการให้กับ : สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม ได้นำเทคโนโลยีทางด้านหุ่นยนต์ที่เรียกว่า “Robotic Mapping” มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสำรวจเพื่อหยั่งความลึก โดยเน้นที่การพัฒนาระบบควบคุมและติดตามเรือจากระยะไกลเพื่อช่วยในการเก็บข้อมูล…
Read More

ดำเนินการให้กับ : สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) เห็นว่า ประตูระบายน้ำที่กรมชลประทานได้ก่อสร้างแล้วเสร็จ เป็นอุปกรณ์สำคัญในการป้องกันอุทกภัยที่อาจเกิดขึ้นได้ แต่ปัจจุบันยังขาดอุปกรณ์และเครื่องมือเพื่อการบริหารประตูระบายน้ำอย่างต่อเนื่อง…
Read More

ดำเนินการให้กับ : สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ด้วยภารกิจซึ่งทาง สคร. ต้องทำการเชื่อมโยงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศระหว่างรัฐวิสาหกิจต่างๆ และระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ แบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อรองรับข้อมูลรัฐวิสาหกิจ (GFMIS-SOE) สำหรับการตัดสินใจที่มีความครบถ้วน…
Read More

ดำเนินการให้กับ :  สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ได้จัดทำโครงการการพัฒนาระบบการช่วยเหลือประชาชนยามเจ็บป่วยฉุกเฉิน : EMS (Emergency…
Read More

ดำเนินการให้กับ : สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค  (สคบ.) ฟีโบ้ได้รับความไว้วางใจจาก สคบ. และได้มอบหมายงานให้เป็นที่ปรึกษาออกแบบและจัดสร้างโครงการพัฒนาระบบคุ้มครองผู้บริโภคแบบเบ็ดเสร็จ ปี พ.ศ. 2548…
Read More

Efficiency Production Developing

ดำเนินการให้กับ  :  บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้มีความร่วมมือกับ บมจ.ซีพีเอฟ…
Read More

โครงการออกแบบฉนวนโฟมรองท่อแบบอัตโนมัติ บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จำกัด มีการใช้เครื่องตัดฉนวนโฟมรองท่อซึ่งต้องใช้ความสามารถของผู้ปฎิบัติงานค่อนข้างสูงและปัจจุบันหาแรงงานได้ยาก ทางบริษัทจึงมีความต้องการที่จะพัฒนาและประยุกต์ใช้ระบบอัตโนมัติขั้นทดแทน จึงให้ทางสถาบันฯ ดำเนินการศึกษาและออกแบบระบบตัดฉนวนโฟมรองท่อแบบอัตโนมัติ เพื่อใช้ในกระบวนการตัดฉนวนโฟมรองท่อให้มีขนาดที่แม่นยำและมีความยืดหยุ่นต่อชิ้นงานที่หลากหลาย อีกทั้งต้องการให้ระบบที่ออกแบบสามารถใช้งานได้ง่ายยิ่งขึ้น…
Read More

ดำเนินการให้กับ : สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรณ์น้ำและการเกษตร (สสนก.) มีความต้องการในการสำรวจฝุ่นละอองในอากาศเพื่อศึกษาข้อมูลเชิงลึกสำหรับงานอุตุนิยมของประเทศไทย โดยการเก็บตัวอย่างฝุ่นจากอุปกรณ์ที่ถูกติดตั้งไว้บนเสาสูง โดยผู้ปฎิบัติงานต้องนำอุปกรณ์เก็บตัวอย่างฝุ่นลงมาเพื่อนำมาทำการวิเคราะห์ที่ภาคพื้นดิน ซึ่งในการเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ระหว่างเสาสูงและภาคพื้นดินเป็นงานที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดอันตราย…
Read More

Stratregic Technology Management

ผู้ดำเนินการ : อาจารย์ภายในมหาวิทยาลัยและที่ปรึกษาภายนอกมหาวิทยาลัย ดำเนินการให้กับ : กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม        …
Read More

ผู้ดำเนินการ : ดร.ปราการเกียรติ ยังคง     นายทศพร บุญแท้     นายบัณฑูร ศรีสุวรรณ         นายสาธิต วณิชชัยกิจ        …
Read More

ผู้ดำเนินการ : ดร.วรพจน์ อังกสิทธิ์ และอาจารย์ภายในมหาวิทยาลัย ดำเนินการให้กับ : กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม  ด้วยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม…
Read More

FIBO Portfolio

ดำเนินการให้กับ  :  กรมการทหารช่าง ค่ายภาณุรังษี ปัจจุบันการสำรวจและตรวจสอบพื้นที่ที่มีความเสี่ยงในการตรวจเจอทุ่นระเบิดคงดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ด้วยภารกิจในการตรวจสอบพื้นที่จำนวนมาก ทำให้ต้องใช้เวลาในการตรวจสอบมาก และเสี่ยงต่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ดังนั้นทางสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม จึงได้เสนอวิธีการสำรวจพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการตรวจเจอทุ่นระเบิด…
Read More

ดำเนินการให้กับ  :  บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน ฝ่ายวิจัยธรณีวิทยาและวิศวกรรมปิโตรเลียม สถาบันเทคโนโลยีและวิจัย ปตท. บริษัท…
Read More

ดำเนินการให้กับ : ธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารแห่งประเทศไทย มอบหมายให้ สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม ดำเนินการจัดสร้างและพัฒนาหุ่นยนต์ประชาสัมพันธ์ ที่มีความสามารถกล่าวคำทักทายผู้เข้าร่วมกิจกรรม สาธิตวิธีการตรวจสอบธนบัตรปลอม และสามารถโต้ตอบกับผู้เข้าร่วมชมได้…
Read More

ดำเนินการให้กับ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีความต้องการสำรวจละอองฝุ่นในอากาศเพื่อศึกษาข้อมูลเชิงลึกสำหรับงานอุตุนิยมวิทยาของประเทศไทย ด้วยอุปกรณ์เก็บตัวอย่างละอองฝุ่นขนาดพกพา โดยต้องการเก็บข้อมูลละอองฝุ่นที่ค่าความสูงต่างระดับกัน  จึงมอบหมายให้สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม ดำเนินงานออกแบบและจัดสร้างอากาศยาน…
Read More