Institute of Field roBOtics (FIBO) - Institute of Field roBOtics (FIBO)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • English
  • Thai

Other Activities

Student Activities

ร่วมส่งกำลังใจให้ทีมหุ่นยนต์ฮิวมานอยด์สัญชาติไทย "TeamKMUTT" จากสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (ฟีโบ้) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี คว้าชัยในการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับนานาชาติ WorldRobocup2019, Humanoid League ระหว่างวันที่…
Read More

Art and Culture Conservation

Activities Calendar

< 2021 >
September
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
August
August
August
1
2
3
 • EGAT-Fibo นำเสนอความก้าวหน้า
  08:00 -09:00
  03-09-2021
  https://kmutt-ac-th.zoom.us/j/8653913735

  https://kmutt-ac-th.zoom.us/j/8653913735

  Wuttichai Visarnkuna FIBO/KMUTT is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

  Join Zoom Meeting

  https://kmutt-ac-th.zoom.us/j/8653913735

  Meeting ID: 865 391 3735

  Join by Skype for Business

  https://kmutt-ac-th.zoom.us/skype/8653913735

                         

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
October
October
< 2021 >
September
«
»
 • 03
  Fri.03.Sep

  EGAT-Fibo นำเสนอความก้าวหน้า

  08:00 -09:00
  03-09-2021
  https://kmutt-ac-th.zoom.us/j/8653913735

  Wuttichai Visarnkuna FIBO/KMUTT is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

  Join Zoom Meeting

  https://kmutt-ac-th.zoom.us/j/8653913735

  Meeting ID: 865 391 3735

  Join by Skype for Business

  https://kmutt-ac-th.zoom.us/skype/8653913735

                         

Others

Research Proceedings

ชื่อผลงาน หุ่นยนต์ประชาสัมพันธ์โอม Receptionist  Robot OHM ชื่อผู้วิจัย นายบุญเลิศ มณีฉาย ดร.ถวิดามณีวรรณ์ และศูนย์การศึกษาในเมือง(CODE)…

Post from Dr.Jiit

สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม​ ​มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า​ ​ธนบุรี​ได้​รับการติดต่อ​ให้​ประมวลข้อมูล​ความ​รู้​เกี่ยว​กับ​เทคโนโลยีหุ่นยนต์​ ​เพื่อ​ให้​เด็กไทย​ได้​มี​แหล่งข้อมูลสำ​หรับการ​ค้น​คว้า​เบื้องต้น​ ​กระผม​จึง​ขอ​ให้​ทีมนักวิจัยหลักของสถาบันฯ​ ​ร่วม​กัน​ทำ​งานชิ้นสำ​คัญนี้ครับ​ ​โดย​ได้​แยกแยะหัวตามข้อดังต่อไปนี้​ (1) ​ส่วน​ประกอบของหุ่นยนต์​:​ดร​. ​สาทิสส์​…

Collection

IT Autobot Renovation

ดำเนินการให้กับ : สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม ได้นำเทคโนโลยีทางด้านหุ่นยนต์ที่เรียกว่า “Robotic Mapping” มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสำรวจเพื่อหยั่งความลึก โดยเน้นที่การพัฒนาระบบควบคุมและติดตามเรือจากระยะไกลเพื่อช่วยในการเก็บข้อมูล…
Read More

ดำเนินการให้กับ : สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) เห็นว่า ประตูระบายน้ำที่กรมชลประทานได้ก่อสร้างแล้วเสร็จ เป็นอุปกรณ์สำคัญในการป้องกันอุทกภัยที่อาจเกิดขึ้นได้ แต่ปัจจุบันยังขาดอุปกรณ์และเครื่องมือเพื่อการบริหารประตูระบายน้ำอย่างต่อเนื่อง…
Read More

ดำเนินการให้กับ : สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ด้วยภารกิจซึ่งทาง สคร. ต้องทำการเชื่อมโยงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศระหว่างรัฐวิสาหกิจต่างๆ และระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ แบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อรองรับข้อมูลรัฐวิสาหกิจ (GFMIS-SOE) สำหรับการตัดสินใจที่มีความครบถ้วน…
Read More

ดำเนินการให้กับ :  สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ได้จัดทำโครงการการพัฒนาระบบการช่วยเหลือประชาชนยามเจ็บป่วยฉุกเฉิน : EMS (Emergency…
Read More

ดำเนินการให้กับ : สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค  (สคบ.) ฟีโบ้ได้รับความไว้วางใจจาก สคบ. และได้มอบหมายงานให้เป็นที่ปรึกษาออกแบบและจัดสร้างโครงการพัฒนาระบบคุ้มครองผู้บริโภคแบบเบ็ดเสร็จ ปี พ.ศ. 2548…
Read More

Efficiency Production Developing

ดำเนินการให้กับ  :  บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้มีความร่วมมือกับ บมจ.ซีพีเอฟ…
Read More

โครงการออกแบบฉนวนโฟมรองท่อแบบอัตโนมัติ บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จำกัด มีการใช้เครื่องตัดฉนวนโฟมรองท่อซึ่งต้องใช้ความสามารถของผู้ปฎิบัติงานค่อนข้างสูงและปัจจุบันหาแรงงานได้ยาก ทางบริษัทจึงมีความต้องการที่จะพัฒนาและประยุกต์ใช้ระบบอัตโนมัติขั้นทดแทน จึงให้ทางสถาบันฯ ดำเนินการศึกษาและออกแบบระบบตัดฉนวนโฟมรองท่อแบบอัตโนมัติ เพื่อใช้ในกระบวนการตัดฉนวนโฟมรองท่อให้มีขนาดที่แม่นยำและมีความยืดหยุ่นต่อชิ้นงานที่หลากหลาย อีกทั้งต้องการให้ระบบที่ออกแบบสามารถใช้งานได้ง่ายยิ่งขึ้น…
Read More

ดำเนินการให้กับ : สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรณ์น้ำและการเกษตร (สสนก.) มีความต้องการในการสำรวจฝุ่นละอองในอากาศเพื่อศึกษาข้อมูลเชิงลึกสำหรับงานอุตุนิยมของประเทศไทย โดยการเก็บตัวอย่างฝุ่นจากอุปกรณ์ที่ถูกติดตั้งไว้บนเสาสูง โดยผู้ปฎิบัติงานต้องนำอุปกรณ์เก็บตัวอย่างฝุ่นลงมาเพื่อนำมาทำการวิเคราะห์ที่ภาคพื้นดิน ซึ่งในการเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ระหว่างเสาสูงและภาคพื้นดินเป็นงานที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดอันตราย…
Read More

Stratregic Technology Management

ผู้ดำเนินการ : อาจารย์ภายในมหาวิทยาลัยและที่ปรึกษาภายนอกมหาวิทยาลัย ดำเนินการให้กับ : กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม        …
Read More

ผู้ดำเนินการ : ดร.ปราการเกียรติ ยังคง     นายทศพร บุญแท้     นายบัณฑูร ศรีสุวรรณ         นายสาธิต วณิชชัยกิจ        …
Read More

ผู้ดำเนินการ : ดร.วรพจน์ อังกสิทธิ์ และอาจารย์ภายในมหาวิทยาลัย ดำเนินการให้กับ : กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม  ด้วยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม…
Read More

FIBO Portfolio

ดำเนินการให้กับ  :  กรมการทหารช่าง ค่ายภาณุรังษี ปัจจุบันการสำรวจและตรวจสอบพื้นที่ที่มีความเสี่ยงในการตรวจเจอทุ่นระเบิดคงดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ด้วยภารกิจในการตรวจสอบพื้นที่จำนวนมาก ทำให้ต้องใช้เวลาในการตรวจสอบมาก และเสี่ยงต่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ดังนั้นทางสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม จึงได้เสนอวิธีการสำรวจพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการตรวจเจอทุ่นระเบิด…
Read More

ดำเนินการให้กับ  :  บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน ฝ่ายวิจัยธรณีวิทยาและวิศวกรรมปิโตรเลียม สถาบันเทคโนโลยีและวิจัย ปตท. บริษัท…
Read More

ดำเนินการให้กับ : ธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารแห่งประเทศไทย มอบหมายให้ สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม ดำเนินการจัดสร้างและพัฒนาหุ่นยนต์ประชาสัมพันธ์ ที่มีความสามารถกล่าวคำทักทายผู้เข้าร่วมกิจกรรม สาธิตวิธีการตรวจสอบธนบัตรปลอม และสามารถโต้ตอบกับผู้เข้าร่วมชมได้…
Read More

ดำเนินการให้กับ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีความต้องการสำรวจละอองฝุ่นในอากาศเพื่อศึกษาข้อมูลเชิงลึกสำหรับงานอุตุนิยมวิทยาของประเทศไทย ด้วยอุปกรณ์เก็บตัวอย่างละอองฝุ่นขนาดพกพา โดยต้องการเก็บข้อมูลละอองฝุ่นที่ค่าความสูงต่างระดับกัน  จึงมอบหมายให้สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม ดำเนินงานออกแบบและจัดสร้างอากาศยาน…
Read More